Brief 20 Corona update :

De invloed van de pandemie op de wintercompetitie

Na overleg tussen de bestuurders van de Belgische Petanque Federatie, de Petanque Federatie Vlaanderen en haar provinciale afdelingen werd beslist om de wintercompetities op ALLE niveaus “on hold” te plaatsen vanaf 29 november. Concreet betekent dit het volgende:

Het komende weekend (27 en 28 november) gaan de wedstrijden door zoals gepland, tenzij de provinciale afdeling eerder reeds anders had beslist.

Van 29 november tot en met 14 januari vinden geen wedstrijden van de wintercompetitie plaats, behalve eventueel uitgestelde wedstrijden (meer informatie hieronder).

In het weekend van 15 en 16 januari wordt de competitie hervat volgens de gekende kalenders, rekening houdende met de mogelijkheden binnen de op dat ogenblik geldende maatregelen.

De speelweken die door deze “pauze” worden overgeslagen, worden gespeeld op het einde van de competitie na het beëindigen van de geplande speelweken in de kalender.

De transferperiode wordt in 2022 met een maand verlengd.

Wedstrijden van Vlaams en provinciaal niveau die nu reeds werden uitgesteld, dienen te worden gespeeld vóór 15 januari 2022; dit geldt niet voor wedstrijden die nu reeds zijn uitgesteld en ingepland na 15 januari. Betrokken ploegen bespreken onderling een datum en berichten de afgesproken datum aan de betrokken verantwoordelijke sport; voor de Vlaamse competitie is dit Alain Garnier, voor de provinciale competities de adjunct-directeur sport van jouw provincie.

Wedstrijden die niet voor 15 januari 2022 worden ingehaald, vervallen. Desgevallend kunnen beide ploegen voor die wedstrijd geen punten behalen.

Aan de hand van deze beslissingen trachten we als petanquecommunity eenzijdig ons steentje bij te dragen in de aanpak om een halt toe te roepen aan de verdere verspreiding van het virus.

We blijven de situatie verder opvolgen zodat we gepast kunnen reageren wanneer de heropstart van onze competitie alsnog in het gedrang zou komen. Het spreekt voor zich dat wij jou, wanneer nodig, hiervan op de hoogte brengen.